تمام مطالب برچسب : پیاده روی سریع

بیماری یبوست بیماری رایج امروزی و تغییر سبک زندگی

بیماری یبوست بیماری رایج امروزی و تغییر سبک زندگی

بیماری یبوست که تو رسانه بحث میشد من رو یاد یک خاطره انداخت. تازه از راه رسیده بود. پنج سالی بود که ندیده بودمش. قرار بود دو روز مهمان ما باشد. وقتی شام خوردیم  آروم اومد پیش من و گفت آلو خشک یا انگور یا … دارید من لازم دارم. من خیلی متوجه نشدم دلیلش چیه. یه مقدار برگه داشتم دادم. خواهرم گفت چرا تعجب کردی؟ خب همون مشکل همیشگی رو داره. دوستای من خیلی هاشون همین مشکل رو دارن. اره راست می گفت. وقتی فکر کردم خیلی های دیگه رو هم می شناختم که از مشکلی به نام بیماری یبوست بطور دائمی در رنج بودن. جوری همه ازش حرف میزدن که گویا بیماری رایج عصر مدرنیته است. بیماری یبوست […]