تمام مطالب برچسب : نیازهای ما

درخواست کردن خوبه یا …؟

درخواست کردن خوبه یا …؟

داشتم تمام تلاشم را می کردم تا سایت را راه اندازی کنم. من وب مستر نبودم ولی فکر می کردم که باید خودم انجام دهم. احساس می کردم که توانایی انجام همه کارها نشان دهنده شایستگی من است. فکرم از یک سو به فروش مواد غذایی بود و از سوی دیگر به راه اندازی سایت. در ضمن به پرداخت قبوض و خرید و تهیه مایحتاج منزل هم فکر می کردم. کلاسی هم بعداز ظهر داشتم که باید برایش آماده می شدم. از فکر این همه کار گیج شده بودم که ناگهان دوستی مهربان زنگ زد. بعد از کمی صحبت به من گفت: تو چرا درخواست نمی کنی؟ چرا از من یا فلانی نمی پرسی و کمک نمی خواهی؟  درخواست کردن […]