تمام مطالب برچسب : مرد چار زنه

کامل گرایی به زبان طنز، مرد چار زنه

کامل گرایی به زبان طنز، مرد چار زنه

کامل گرایی ما اغلب چهره و نقاب قشنگی دارد نقابی از فهمیدگی و فراست به چهره می زنیم. به این ابیات چند دقیقه فکر کنید کامل گرایی با زبان طنز  دوستی داشتم لرستانی یار دیرینه ی دبستانی دیدمش بعد سالیان دراز همرهش چار زن همه طناز مات و مبهوت گشتم از حالش او چو شیر آهوان به دنبالش گفتمش: چار زن به ای ماهی! جان هالو کمک نمی خواهی؟ تو چگونه کنی ز جا حرکت کمر است این؟ “خدا بده برکت” وقتی پای قصه اش می نشینیم، حکمت کار او را می شنویم. رفتار و علت هایی که با حکمت توجیه می شود. خوب برویم سراغ مفهوم کامل گرایی به طنز   “هالو” در ادامه شعر “مرد چار زنه” می […]