تمام مطالب برچسب : مخاطب شناسی

مخاطب شناسی و تحلیل رفتار مخاطب

مخاطب شناسی و تحلیل رفتار مخاطب

نکته مهم در تحلیل رفتار مخاطب در مقاله قبلی درباره مخاطب شناسی صحبت کردیم. به برخی از علائم خشم، انتقاد یا احساس نا امنی اشاره کردیم. گفتیم که لازم است حواسمان به این علائم باشد. نکته مهمی که باید توجه کنیم این است که غالب اوقات رفتار و عکس العمل دیگران نتیجه رفتار ماست. از این رو لازم است که خود ما زبان بدن تهدید کننده نداشته باشیم. به عبارت بهتر با حالات خود به او احساس امنیت بدهیم. تحلیل رفتار خود بطور مثال با انگشت به کسی اشاره کردن حس منفی به وجود می آورد. اکثر مخاطبان از دیدن این حالت احساس تهدید می کنند. گویا نشان دهنده این جمله است که “این کار را بکن وگرنه …” همیشه […]

مخاطب شناسی برای سخنران، مدیر، معلم و … ۱

مخاطب شناسی برای سخنران، مدیر، معلم و … ۱

ایده ای که ده سال روی آن کار کرده بودم را با زبا بدن عالی و هیجان و اشتیاق فراوان تشریح می کردم. همه چیز خوب پیش می رفت. فقط یک نفر آن جلو نشسته بود که موجب دلهره ام می شد. او به شوخی هایم نمی خندید. بر سر چند مسئله مهم آشکارا به مخالفت سرش را تکان می داد. به نظر می رسید که پی در پی برای شمارش اشتباهات من چرتکه می انداخت. یکی دو نفری هم آن طرف تر دست زیر چانه زده و ظاهرا با دقت گوش می دادند. مخاطب شناسی به چه معنا است؟ افکار و عقاید ما در وهله اول در رفتار وکردار ما نمود پیدا می کند. قبل از اینکه زبان به […]