تمام مطالب برچسب : متقاعد سازی

خواندن دست دیگران با رمزگشایی از اسرار زبان بدن

خواندن دست دیگران با رمزگشایی از اسرار زبان بدن

زبان بدن چه نقشی در روابط ما دارد؟ چگونه می توانیم رفتارهای خود را کنترل کنیم؟ چگونه پی به درونیات دیگران ببریم؟ چگونه نیت و قصد واقعی دیگران از ادای یک کلمه یا انجام یک رفتار را بدانیم؟ چگونه می توانیم روی دیگران نفوذ داشته باشیم؟ چه زمانی کالای خود را به مشتری ارائه کنیم؟ در جلسات رسمی و اداری چگونه رفتار کنیم تا نتیجه بهتری بگیریم. تبحر در خواندن اسرار زبان بدن مثل مهارت در بازی شطرنج و خواندن دست حریف است. زبان بدن چیست؟ این یک سوال اساسی است. ما با زبان های مختلفی مثل زبان فارسی و انگلیسی آشنا هستیم. زبان تخصصی هر رشته و زبان های دیگر کشورها را نیز ممکن است تا حدی بدانیم. شاید […]