تمام مطالب برچسب : قدرت کلام

مهمترین نکته برای خوب حرف زدن

مهمترین نکته برای خوب حرف زدن

یکی از نکته های مهم در مهارت های کلامی این است که حواسمان به نحوه بیان خودمان باشد. یکی از دانشجویان من که فن بیان و سخنوری را می آموزد گاهی جملاتش را طوری بیان می کند که انگار نگاه بالا به پایین دارد. بهتون وقت میدم. با من تماس بگیرید. اگر مشکلی دارید … . اگر می خواهید با من صحبت کنید… یعنی نمی دونستی؟ … نگاه بالا به پایین در کلام چگونه خود را نشان می دهد؟ اینها کلماتی است که ما ناآگاهانه استفاده می کنیم. برخی از کسانی که برای یادگیری فن بیان به من رجوع می کنند بطور ناآگاهانه از این ادبیات گفتاری استفاده می کنند. بخاطر اینکه ارتباطاتشان خوب نیست احساس ناراحتی می کنند. در […]