تمام مطالب برچسب : دوره مجازی

چرا ما داد می زنیم؟ داد زدن یا خوب حرف زدن؟

چرا ما داد می زنیم؟ داد زدن یا خوب حرف زدن؟

دیروز در بین انجام کارهای خودم یک ساعت استراحت کوتاهی به خودم دادم. تلوزیون روی شبکه خبر بود و برنامه گزارش خبری پخش می شد. صحبت درباره تغییر قوانین انتخابات بود. دو نماینده محترم در حال بحث بودند. برای لحظاتی به شیوه مکالمه آنها دقت کردم. مطلب جالبی شنیدم. صحبت من اصلا سیاسی یا مربوط به قوانین کشوری یا انتخابات نیست. صحبتی که من نقل می کنم این بود: نماینده ملایر گفت: آن پیرزنی که در روستا پای تلوزیون نشسته و دارد مجلس را می بیند، دوست دارد نماینده اش بلد باشه داد بزنه! فریاد بزنه! حق مردم رو بگیره   این شیوه کلام و این تعریف از توانمندی جالب توجه بود   چرا ما داد می زنیم؟ دلایل مختلفی […]