تمام مطالب برچسب : تسلط بر خودگویی دیگران

تسلط بر دیگران از طریق تسلط بر خودگویی های دیگران

تسلط بر دیگران از طریق تسلط بر خودگویی های دیگران

تسلط بر دیگران، آخه چطوری ممکنه؟ کافه کتاب ها یکی از جاهای مورد علاقه من هست. دم غروب بود. مخاطبم داشت حرف می زد. منم داشتم گوش می دادم. برای لحظاتی ذهنم پرید وسط و می گفت اینو بگو. اون رو بگو و … . سریع متوجه شدم که پرت شدم. کلمات ذهنی من حواسم را داشت پرت می کرد. بلافاصله به ذهنم گفتم ببین از حرفاش چی یاد می گیری؟ همین حرف باعث شد آدمک تو ذهن من چشم و گوشش رو باز کنه که ببینه طرف چی داره میگه. نفس راحتی کشیدم و گوش دادم.   خودگویی چیست؟ تسلط بر دیگران چگونه؟ خودگویی همانطور که از اسمش یداست یعنی آنچه با خود می گوییم. همین خودگویی ها سبب […]