تمام مطالب برچسب : تداوم عادتها

چرا وقتی یک کار خوبی رو شروع می کنم زود ولش می کنم؟

چرا وقتی یک کار خوبی رو شروع می کنم زود ولش می کنم؟

سوالی ذهنم را به خود مشغول کرده بود. سوال این بود که چرا هر وقت در برنامه ای جدید شرکت می کنم از برنامه  و عادت خوب قبلی جا می مانم. عادت یک ساعت مطالعه خوب بود.  مسئله زمانی اتفاق افتاد که دوره تند خوانی شرکت کردم. در برنامه کاری ۲۱ روزه آن شرکت کردم و کم کم برنامه مطالعه رنگ باخت. خیلی اوقات پیش می اید که می خواهیم یک کار خوب جدید یاد بگیریم. اما کار خوب قبلی را کنار می گذاریم. چه دلایلی سبب می شود که این اتفاق رخ دهد؟ چه اسیب هایی از این طریق به ما وارد می شود؟ چگونه می توان این اتفاق رامدیریت کرد؟ چی باعث میشه برنامه هام بهم بخوره؟ یکی […]