تمام مطالب برچسب : استفاده ابزاری

احساسات و استفاده  ابزاری از آن

احساسات و استفاده ابزاری از آن

احساسم به بازی گرفته شد. این جمله ای است که معمولا در روابط احساسی-عاطفی استفاده می کنیم. خوب این زمانی اتفاق میفته که اتفاق بزرگی افتاده و ما متوجه شدیم. آیا حواسمان هست که در طول روز و در جریان کارهای روزمره گاهی اوقات احساس ما به بازی گرفته میشود. ولی خودمان متوجه نمی شویم. خیلی از آدم ها از روش های مختلف احساسات ما را درگیر می کنند. خواسته یا نیاز خودشان را از طریق یا به کمک ما برطرف می کنند. خیلی اوقات ما حواسمان نیست که چگونه کارهای دیگران را انجام می دهیم بازی های احساسی چه هستند؟ بازی های احساسی را ممکن است با گیم های احساسی اشتباه بگیریم. بازی های احساسی، بازی هایی هستند که […]