تمام مطالب برچسب : اثر مرکب

بیماری یبوست بیماری رایج امروزی و تغییر سبک زندگی

بیماری یبوست بیماری رایج امروزی و تغییر سبک زندگی

بیماری یبوست که تو رسانه بحث میشد من رو یاد یک خاطره انداخت. تازه از راه رسیده بود. پنج سالی بود که ندیده بودمش. قرار بود دو روز مهمان ما باشد. وقتی شام خوردیم  آروم اومد پیش من و گفت آلو خشک یا انگور یا … دارید من لازم دارم. من خیلی متوجه نشدم دلیلش چیه. یه مقدار برگه داشتم دادم. خواهرم گفت چرا تعجب کردی؟ خب همون مشکل همیشگی رو داره. دوستای من خیلی هاشون همین مشکل رو دارن. اره راست می گفت. وقتی فکر کردم خیلی های دیگه رو هم می شناختم که از مشکلی به نام بیماری یبوست بطور دائمی در رنج بودن. جوری همه ازش حرف میزدن که گویا بیماری رایج عصر مدرنیته است. بیماری یبوست […]

عادت های قدرت آفرین چه عادت هایی هستند؟

عادت های قدرت آفرین چه عادت هایی هستند؟

همینطوری با شکم خالی و حسابی گرسنه کف اتاق دراز کشیده بود. داشت با خودش فکر میکرد که حالا من به همین زندگی بیهوده ادامه بدم. عادت داشت که صبح ها با خماری بلند بشه.  اونم بخاطر عذاب وجدان یا نگرانی که از صدا زدن مادرش داشت. مشغول کارهای روزانه میشد. در اولین فرت یک جایی دراز می کشید. مشکل بزرگی که داشت این بود که اتاق شخصی هم نداشت. بخاطر همین خیلی سریع می دیدن که دراز کشیده. اونوقت سرزش و سوال از نو شروع می شد. عادت های قدرت آفرین چه نوع عادت هایی هستند؟ عادت های قدرت آفرین را از دو منظر می توانیم بررسی کنیم. اول عادت هایی که از همان ابتدا قوی هستند. انجام دادنشان […]