دوره صوتی “چگونه با همدلی دوست داشتنی شویم؟”

 

سلام دوست گرامی

 

همدلی یکی از مهم ترین مهارت هایی است که هر یک از ما برای بهبود ارتباطات خود با خانواده و اطرافیان به آن نیاز داریم.

بخش اول این دوره را از اینجا دریافت کنید:

 

 

 

بخش دوم از این دوره با عنوان چرا همدلی برای دوست داشتنی شدن مهم است؟ را از اینجا بشنوید:

 

 

 

بخش سوم از این دوره با عنوان چگونه همدلی کنیم را از اینجا بشنوید: