ارزشهای ما، معیار رضایتمندی ما از زندگی

ارزشهای ما، معیار رضایتمندی ما از زندگی

مانده ام سخت عجب، کز چه سبب ساخت مرا؟   ارزشهای ما چه هستند؟ این زندگی برای چیست؟ چه چیزی به زندگی ما و فعالیت های ما ارزشمندی می دهد؟ برای چه اینجا هستیم؟ بسیاری از ما تاکنون به سوالاتی مانند این اندیشید ایم اما پاسخی برای آنها نیافته ایم. زندگی یکنواختی را می گذرانیم و ...
بیشتر بخوانید

بهانه گیر بودن، مسیری که به رنجش دیگران می انجامد.

گاهی اوقات ما در مقابل اتفاقات و ناکامی هایی که داریم کم تحمل هستیم. شرایط را بسیار وحشتناک تصور می‌کنیم. نکته مهمی که لازم است به آن توجه کنیم این است که دنیا و زندگی اصلا منصفانه نیست. به خاطر همین اگر همیشه انتظار عدالت و رفتار منصفانه داشته باشیم احتمال آسیب دیدن و شکست ...
بیشتر بخوانید

استفاده از قدرت کلمات در ارتباط مؤثر

چگونه از قدرت کلمات در ارتباط مؤثر استفاده کنیم؟ کلمات به صورت گفتگوی ذهنی، بخش بزرگی از دنیای ما در درون ماست. ما پیوسته در حال حرف زدن با خود هستیم. اتفاقات روزمره را در ذهن خود مرور می کنیم. قبل و بعد از حوادث به بررسی و تحلیل آنها در فضای ذهنی خود می ...
بیشتر بخوانید
راحت بودن مهارتی قابل یادگیری است

راحت بودن مهارتی قابل یادگیری است

علی اشتیاق و علاقه زیادی دارد که دوستان زیادی داشته باشد. خوش اخلاق و مهربان است و ارتباطهای خوبی هم برقرار می کند. مساله او در راحت بودن است. او که با این روابط و دوستیها احساس راحتی نمی کند. طولی نمی کشد که رابطه هایش به هم می خورد. این ناکامی ها گاهی او ...
بیشتر بخوانید
نه گفتن مهارتی قابل یادگیری، چطوری بگیم نه؟

نه گفتن مهارتی قابل یادگیری، چطوری بگیم نه؟

آیا در نه گفتن مشکل دارید؟ آیا همیشه می‌خواهید به قیمتِ ضرر کردنِ خودتان در چشمِ دیگران خوب به نظر برسید؟ آیا نه گفتن سبب عذاب وجدان شما می شود؟ آیا از کارها و برنامه های خود بخاطر توقعات دیگران عقب می مانید؟ آیا احساس می کنید دیگران از شما سوءاستفاده می کنند و کارهای ...
بیشتر بخوانید