آخرین مطالب

عادت های قدرت آفرین چه عادت هایی هستند؟

عادت های قدرت آفرین چه عادت هایی هستند؟

همینطوری با شکم خالی و حسابی گرسنه کف اتاق دراز کشیده بود. داشت با خودش فکر میکرد که حالا من به همین زندگی بیهوده ادامه بدم. عادت داشت که صبح ها با خماری بلند بشه.  اونم بخاطر عذاب وجدان یا نگرانی که از صدا زدن مادرش داشت. مشغول کارهای روزانه میشد. در اولین فرت یک جایی دراز می کشید. مشکل بزرگی که داشت این بود که اتاق شخصی هم نداشت. بخاطر همین خیلی سریع می دیدن که دراز کشیده. اونوقت سرزش و سوال از نو شروع می شد. عادت های قدرت آفرین چه نوع عادت هایی هستند؟ عادت های قدرت آفرین را از دو منظر می توانیم بررسی کنیم. اول عادت هایی که از همان ابتدا قوی هستند. انجام دادنشان […]

به تعویق انداختن برنامه ها، این مشکل مهم زندگی امروزی از کجا ناشی می شود؟

به تعویق انداختن برنامه ها، این مشکل مهم زندگی امروزی از کجا ناشی می شود؟

یکی از مهمترین وظایف مغز ما این است که بقای ما را حفظ کند. به عبارت دیگر می توان گفت وظیفه او این است که حالت موجود را حفظ کند. تا حدودی شبیه گوشی موبایل ما عمل می کند. به گوشی موبایل خود نگاه کنید. اکثر گوشی های موبایل تنظیم بهینه مصرف را دارند. یکی از ویژگیهای این حالت زمانی است که باطری موبایل شارژ بیشتری را برای شما نگه دارد. یا زمانی که شارژ کاهش یافته و دستگاه از شما می خواهد سیستم کاهش مصرف را فعال کنید. سیستم موبایل شما می خواهد شارژ بیشتری را نگه دارد و حالت طبیعی و بقای خود را حفظ کند. ویژگی های مغز سیستم گوشی موبایل از شما می خواهد تا فعالیتهای اضافی […]

عادت ها ی نامناسب خود را بشناسیم و تغییر دهیم

عادت ها ی نامناسب خود را بشناسیم و تغییر دهیم

روزی معلمی عاقل و دانا که به همراه شاگر جوانش در جنگلی قدم می زد، در مقابل درختی کوچک ایستاد. استاد به جوانه هایی که تازه از زمین روییده بود اشاره کرد و به شاگردش دستور داد آن نهال را از زمین بیرون بکشد. جوان آن را با انگشتانش از زمین بیرون کشید. استاد به نهال بزرگتری که بلندی اش تا زانوی پسر می رسید، اشاره کرد و گفت: حالا آن یکی را بیرون بکش. او نیز با کمی تلاش، نهال را ناگهان از زمین بیرون کشید و ریشه هایش را بیرون آورد. معلم با سر به سمت درختی که به بلندی قد شاگرد بود اشاره کرد و گفت: حالا این یکی را بیرون بکش. پسر … ترک یا تغییر […]

آیا خجالتی بودن به معنای درونگرا بودن است؟

آیا خجالتی بودن به معنای درونگرا بودن است؟

درونگرایی و برونگرایی یکی از ویژگیهای شخصیتی ما آدم ها درونگرا بودن یا برونگرا بودن است. آدم های درونگرا معمولا بیشتر فکر می کنند و آرام هستند. وقتی در جلسه یا جمعی قرار می گیرند تا نیاز نباشد حرف نمی زنند و بعد از جلسه یا مهمانی احساس خستگی می کنند. در مقابل برونگراها معمولا با شور و هیجان صحبت می کنند. در جمع خیلی زودتر از دیگران سکوت را می شکنند و با صدای بلند صحبت می کنند. معمولا موضوعات مختلفی را مطرح می کنند یا تجربه های متنوعی دارند که درباره آن ها حرف می زنند. بعد از مهمانی یا جلسه همچنان پرانرژی هستند. مساله این است که هیچ کدام بد نیست بلکه نیاز به تعادل داریم. مثلا […]

خودش باید می فهمید ، این جمله نشان دهنده توقعی نامناسب است

خودش باید می فهمید ، این جمله نشان دهنده توقعی نامناسب است

    خودش باید می فهمید . این صدای مهری بود. مهری با حالت ناراحت و طلبکار لبه تخت نشسته بود. همین که من را دید، گفت: اصلا نمیفهه. احمد رو میگم. دیروز از خستگی کارهای خانه و بچه ها اصلا حوصله شام پختن رو نداشتم. احمد عصر برگشت. وقتی بهش میگم شام یه چیزی از بیرون بگیر، به من میگه تو که کاری نداری تو خونه. من کلی کار کرده ام و خسته ام. احمد باید خودش می فهمید که من اونهمه کار انجام دادم و خسته ام. توقع های نامناسب چه توقعاتی هستند؟ یکی از باورهای نادرست اجتماعی با جملاتی مثل ” خودش باید می فهید ” و یا ” خودش باید بفهمد ” بیان می شود. ما […]

مکث کردن ابزاری قدرتمند برای ارائه یک کنفرانس یا سخنرانی خوب

مکث کردن ابزاری قدرتمند برای ارائه یک کنفرانس یا سخنرانی خوب

    فرهاد برای ارائه کنفرانس خیلی مطالعه کرده بود. با دقت یادداشت برداری کرده بود. دو سه برگه با خلاصه نویسی آماده کرده بود. وقتی سر کلاس استاد از او خواست که کنفرانسش را ارائه دهد، با سرعت شروع به حرف زدن کرد. تند تند حرف می زد و گاهی حرفهایش را فراموش می کرد. نگاه کردن به خلاصه ها هم انگار کمکی نمی کرد. بعد از پایان صحبتش وقتی به قیافه حاضران نگاه کرد، انگار با بی حوصلگی تحمل کرده بودند. مکث کردن به چه معناست؟ تمایل طبیعی ما انسان ها این است که فاصله سکوت را پر کنیم. گویا سکوت احساس ناامنی می دهد. بخاطر همین اغلب در زمان ارائه سخنرانی یا کنفرانس و … تند تند […]

1 2 3 4 5 6 10

جدیدترین محصولات فروشگاه ما