خودش باید می فهمید ، این جمله نشان دهنده توقعی نامناسب است

خودش باید می فهمید ، این جمله نشان دهنده توقعی نامناسب است

    خودش باید می فهمید . این صدای مهری بود. مهری با حالت ناراحت و طلبکار لبه تخت نشسته بود. همین که من را دید، گفت: اصلا نمیفهه. احمد رو میگم. دیروز از خستگی کارهای خانه و بچه ها اصلا حوصله شام پختن رو نداشتم. احمد عصر برگشت. وقتی بهش میگم شام یه چیزی ...
بیشتر بخوانید
مکث کردن ابزاری قدرتمند برای ارائه یک کنفرانس یا سخنرانی خوب

مکث کردن ابزاری قدرتمند برای ارائه یک کنفرانس یا سخنرانی خوب

    فرهاد برای ارائه کنفرانس خیلی مطالعه کرده بود. با دقت یادداشت برداری کرده بود. دو سه برگه با خلاصه نویسی آماده کرده بود. وقتی سر کلاس استاد از او خواست که کنفرانسش را ارائه دهد، با سرعت شروع به حرف زدن کرد. تند تند حرف می زد و گاهی حرفهایش را فراموش می ...
بیشتر بخوانید

کنترل زندگی

 ما کنترل زیادی روی اتفاقاتی که برای ما رخ می‌دهد نداریم. ولی می‌توانیم طرز برخورد خودمان با اتفاقات را انتخاب کنیم. ما می توانیم انتخاب کنیم که چطور از این شرایطی که برای ما پیش آمده بهترین استفاده را بکنیم. یکی از باورهای نادرست ما این است که: گمان می‌کنیم اشخاص، موضوعات و موقعیت ها ...
بیشتر بخوانید
عذرخواهی کردن  یک مهارت قابل یادگیری است

عذرخواهی کردن یک مهارت قابل یادگیری است

در اهمیت عذرخواهی کردن کافیست دقت کنیم که ما انسانها تفاوت های زیادی در اخلاق، رفتار، باورها و ارزشها با هم داریم. این تفاوت ها گاهی اوقات سبب بروز اشتباه یا ایجاد کدورت می شود. چقدر جاهایی بوده که احساس عذاب وجدان داشتید؟ چند بار بخاطر یک اشتباه و اتفاق ساده، درگیر یک دعوای بزرگ ...
بیشتر بخوانید
قصه گوی زندگی ! ما خود مسئول نوشتن قصه زندگی مان هستیم

قصه گوی زندگی ! ما خود مسئول نوشتن قصه زندگی مان هستیم

هر کدام از ما انسان ها با داشتن قدرت اختیار و انتخاب، می توانیم قصه گوی زندگی خود باشیم. خودگویی ها و رفتار ما همچون قلمی است که با آن قصه زندگی خود را می نویسیم. برای درک بهتر این مفهوم به زندگی رضا و قصه ای که او برای زندگیش نوشته است نگاهی بیندازیم. ...
بیشتر بخوانید