دوره نیکوکلام، آموزش مهارت خوب حرف زدن

یکی از مهمترین کلماتی که اکثر آدمها دوست دارند بشنوند اسم خودشان است.
وقتی با فردی سخن می گوییم نام او را بر زبان بیاوریم.

یک ماه با هم مهارتهای خوب حرف زدن و اثرگذار حرف زدن را بیاموزیم. آموزش رایگان با چهار درس کاربردی و ۳۰ مورد از نکته ها و پاسخ سوالات را برای شما ارسال می کنیم.

 

nikokalam