مهارتهای آغاز رابطه
  • باز کردن سر صحبت

    در ابتدای صحبت لازم است به کارکرد مغز اشاره‌ کنیم. در بحث روانشناسی، مغز را به دو قسمت تقسیم می­کنیم: مغز ...

    در ابتدای صحبت لازم است به کارکرد مغز اشاره‌ کنیم. در بحث روانشناسی، مغز را به دو قسمت تقسیم می­کنیم: مغز قدیم و مغز جدید. مغز قدیم بخش غریزی و حیاتی ما را مدیریت می‌کند. مغز جدید یعنی بخش بالایی مغز، ...

    بیشتر بخوانید