تمام مطالب دسته بندی : مهارتهای آغاز رابطه

باز کردن سر صحبت

باز کردن سر صحبت

در ابتدای صحبت لازم است به کارکرد مغز اشاره‌ کنیم. در بحث روانشناسی، مغز را به دو قسمت تقسیم می­کنیم: مغز قدیم و مغز جدید. مغز قدیم بخش غریزی و حیاتی ما را مدیریت می‌کند. مغز جدید یعنی بخش بالایی مغز، همه ی مهارت ها از جمله مهارت های یادگیری، خلاقیت و بقیه کارها را انجام می­دهد. در هر موقعیتی که قرار بگیریم، اولین بخشی از مغز که فعال می‌شود، مغز قدیم است. نقش مغز قدیم، حفظ بقا و امنیت ما است. اکنون چگونه از این آگاهی برای ایجاد ارتباط استفاده کنیم؟ این خصلت مغز نقشه کلی برای  باز کردن سر صحبت را به ما می دهد. زمانی که می­خواهیم با فردی سر صحبت را باز کنیم، لازم است در […]