تمام مطالب دسته بندی : کامل گرایی

کامل گرایی به زبان طنز، مرد چار زنه

کامل گرایی به زبان طنز، مرد چار زنه

کامل گرایی ما اغلب چهره و نقاب قشنگی دارد نقابی از فهمیدگی و فراست به چهره می زنیم. به این ابیات چند دقیقه فکر کنید کامل گرایی با زبان طنز  دوستی داشتم لرستانی یار دیرینه ی دبستانی دیدمش بعد سالیان دراز همرهش چار زن همه طناز مات و مبهوت گشتم از حالش او چو شیر آهوان به دنبالش گفتمش: چار زن به ای ماهی! جان هالو کمک نمی خواهی؟ تو چگونه کنی ز جا حرکت کمر است این؟ “خدا بده برکت” وقتی پای قصه اش می نشینیم، حکمت کار او را می شنویم. رفتار و علت هایی که با حکمت توجیه می شود. خوب برویم سراغ مفهوم کامل گرایی به طنز   “هالو” در ادامه شعر “مرد چار زنه” می […]

کمال گرایی و تاییدطلبی در مربی گری

کمال گرایی و تاییدطلبی در مربی گری

درست یک سال پیش، تعطیلات تابستان رو به پایان بود. سینا یک مربی تازه کار بود. این دومین باری بود که این کارگاه را برگزار می کرد. هی یادش می آمد که قبلا خراب کرده است. هیچ نتیجه بدردبخوری نگرفته بود. بدهکار هم شده بود. حالا دوباره این کارگاه را برگزار کرده بود تا هدفگزاری عقب مانده اش را پوشش دهد. چیزی که بیشتر اذیتش می کرد این بود که خب این کارگاه تکراری است. مسئولان کارگاه با خودشان می گویند این که تکراری است. این افکار در ذهنش رژه می رفت. تمام سعیش را کرده بود تا تفاوت ایجاد کند. ارائه طولانی تری آماده کرده بود. بخاطر نگرانی از عدم تایید مسئولین سالن، ارائه طولانی تری آماده کرده بود. […]