تمام مطالب دسته بندی : متقاعدسازی

متقاعدسازی چیست؟

متقاعدسازی چیست؟

متقاعدسازی چیست؟   اگر بخواهیم متقاعدسازی را تعریف کنیم باید بگوییم متقاعدسازی اقدامی است که از طریق رفتار و کلام ما انجام شده وباعث می شود طرف مقابل و مخاطب حرف و نظر ما را بپذیرد و یا به عبارتی با کلام و عقیده ما همگام شود. متقاعدسازی در واقع یک فرایند و یک روند است و نکته مهمی که در اینباره وجود دارد این است که این فرایند از طریق ناخودآگاه انجام می شود و لازم است که مهارت اثر گذاری بر ناخودآگاه افراد را بیاموزیم. تکنیک ها و راهکارهای مختلفی وجود دارد که بوسیله آنها می توان بر ناخودآگاه دیگران تاثیر مثبت گذاشته وآنها را با خود همراه کنیم. یکی از راه های متقاعدسازی یا همگام کردن افراد […]

متقاعدسازی با محوریت کلمات

متقاعدسازی با محوریت کلمات

متقاعدسازی با محوریت کلمات   یکی از مهمترین نکاتی که برای متقاعدسازی لازم است بدان توجه کنیم توجه به خودگویی های ماست. خودگویی به معنای گفتگوهای ذهنی است که با خود داریم. اگر برای به کار بردن عبارات و یا کلمات خود زمان کافی داشته باشیم ارزیابی تجربات زندگی بسیار آسان تر خواهد شد زیرا تقریبا همیشه اندیشه و گفتار ماست که به ما یادآوری می کند که در موضع صعود هستیم یا نزول. به عبارتی دیگر، گفتگوهای درونی ما تعیین کننده نتیجه رفتاری ماست. می توان گفت که هرچه با خودبگوییم، طبیعت در سبد تقدیر ما خواهد گذاشت. اکنون به برخی از این خودگویی ها می پردازیم: “می دانم که می بازم.” این نحوه تفکر شما را در موضع باخت […]

نقش سرزنش در متقاعدسازی

نقش سرزنش در متقاعدسازی

نقش سرزنش در متقاعدسازی در این مقاله به معرفی رفتار سرزنش می پردازیم. پس از معرفی چیستی و چرایی و انواع آن، به نقشی که در متقاعدسازی ایفا می کند می پردازیم. با خواندن این مقاله و تمرین، شما می توانید خود را از دام این نوع متقاعدسازی رهایی بخشید. تعریف سرزنش: در فرهنگ دهخدا سرزنش به معنای نکوهش، ملامت و سرکوفت است. سرزنش کردن مربوط به رفتاری ست که فرد در گذشته انجام داده است. اکنون فرد سرزنش کننده ایرادی را به آن وارد دانسته است. گاه ممکن است فرد توسط خودش سرزنش شود. گاهی نیز رفتار فرد از سوی دیگری مورد سرزنش قرار می گیرد. سرزنش کردن خود به مراتب آثار عمیق تری بر روی فرد می گذارد. […]

متقاعدسازی چیست؟

متقاعدسازی چیست؟

متقاعدسازی چیست؟ تعریف متقاعدسازی متقاعدسازی به معنای ایجاد همفکری و همدلی با مخاطب است به نحوی که سبب همراهی با ما شود. او این همراهی و پذیرش نظر ما را با رضایت انجام دهد و خود نیز احساس خوبی از این کار داشته باشد. متقاعدسازی درجه ای بالاتر از ارتباط موثر است زیرا در ارتباط موثر همیشه نیاز نیست که طرف مقابل پذیرای خواست ما باشد ولی در متقاعد سازی، از طرف مقابل می خواهیم که خواست ما را که ممکن است در تضاد یا تفاوت با خواست خودش یا مصالحش باشد را با پذیرش دلایل ما و با رضایت بپذیرد. لطفا ادامه مطلب را بخوانید. کاربرد متقاعد سازی در چه جاهایی است؟ متقاعدسازی در عرصه های مختلف زندگی فردی […]