تمام مطالب دسته بندی : قدرت عادات ما

رمضان تو از زندگی من چی می خوای؟

رمضان تو از زندگی من چی می خوای؟

خدای من مدت زیادی است که سعی کرده ام رژیم غذایی بگیرم. حالا از فردا ماه رمضان شروع می شود. تازه من به زور و صد زحمت خودم را مقید کردم که صبح زود بلند شوم. اما ماه رمضان را چه کنم؟ مگر می شود که رژیم غذایی را حفظ کنم. سحری از ترس گرسنگی زیاد می خورم. افطار هم از هول و حرص خود گرسنگی و تشنگی فکرم را از کار می اندازد. در هر دو نوبت دل درد هم می گیرم. با این بیدار شدن نصفه شب هم که دیگر تکلیف سحرخیزی تمام است. می دانی با خودم می گفتم من وقت این چیزا رو ندارم. تمام برنامه هام به هم میریزه. خوب چکار کنم؟ چرا نگاهی به […]

بیماری یبوست بیماری رایج امروزی و تغییر سبک زندگی

بیماری یبوست بیماری رایج امروزی و تغییر سبک زندگی

بیماری یبوست که تو رسانه بحث میشد من رو یاد یک خاطره انداخت. تازه از راه رسیده بود. پنج سالی بود که ندیده بودمش. قرار بود دو روز مهمان ما باشد. وقتی شام خوردیم  آروم اومد پیش من و گفت آلو خشک یا انگور یا … دارید من لازم دارم. من خیلی متوجه نشدم دلیلش چیه. یه مقدار برگه داشتم دادم. خواهرم گفت چرا تعجب کردی؟ خب همون مشکل همیشگی رو داره. دوستای من خیلی هاشون همین مشکل رو دارن. اره راست می گفت. وقتی فکر کردم خیلی های دیگه رو هم می شناختم که از مشکلی به نام بیماری یبوست بطور دائمی در رنج بودن. جوری همه ازش حرف میزدن که گویا بیماری رایج عصر مدرنیته است. بیماری یبوست […]

مسئولیت پذیری عادتی است که به حس رهایی می انجامد

مسئولیت پذیری عادتی است که به حس رهایی می انجامد

دخترک گوش هایش را تیز کرده بود که ببیند والدین و برادر بزرگترش در مورد چه چیزی با هم صحبت می کنند. خیلی قت بود که منتظر بود درباره او ضحبت کنند. انگار زمان خیلی دیر می گذشت. دخترک کمی گوشهایش را تیز کرد و بعد وقتی فهید درباره کار و کسب خودشان حرف می زندد، خودش را عقب کشید. لیلی خودش را انداخت روی تخت. باز هم به سقف  اتاق چشم دوخت. منتظر بود. منتظر خوشبختی که بیاید در خانه اش را بزند. منتظر بود تا والدین درباره او و خوشبختی اش حرف بزنند. آه گاهی هم بدجور احساس دلشوره می کرد. نکند برای من تصمیم … را بگیرند. من آن زندگی را نمی خواهم. چشمهایش را بست و […]

عادت های قدرت آفرین چه عادت هایی هستند؟

عادت های قدرت آفرین چه عادت هایی هستند؟

همینطوری با شکم خالی و حسابی گرسنه کف اتاق دراز کشیده بود. داشت با خودش فکر میکرد که حالا من به همین زندگی بیهوده ادامه بدم. عادت داشت که صبح ها با خماری بلند بشه.  اونم بخاطر عذاب وجدان یا نگرانی که از صدا زدن مادرش داشت. مشغول کارهای روزانه میشد. در اولین فرت یک جایی دراز می کشید. مشکل بزرگی که داشت این بود که اتاق شخصی هم نداشت. بخاطر همین خیلی سریع می دیدن که دراز کشیده. اونوقت سرزش و سوال از نو شروع می شد. عادت های قدرت آفرین چه نوع عادت هایی هستند؟ عادت های قدرت آفرین را از دو منظر می توانیم بررسی کنیم. اول عادت هایی که از همان ابتدا قوی هستند. انجام دادنشان […]

عادت ها ی نامناسب خود را بشناسیم و تغییر دهیم

عادت ها ی نامناسب خود را بشناسیم و تغییر دهیم

روزی معلمی عاقل و دانا که به همراه شاگر جوانش در جنگلی قدم می زد، در مقابل درختی کوچک ایستاد. استاد به جوانه هایی که تازه از زمین روییده بود اشاره کرد و به شاگردش دستور داد آن نهال را از زمین بیرون بکشد. جوان آن را با انگشتانش از زمین بیرون کشید. استاد به نهال بزرگتری که بلندی اش تا زانوی پسر می رسید، اشاره کرد و گفت: حالا آن یکی را بیرون بکش. او نیز با کمی تلاش، نهال را ناگهان از زمین بیرون کشید و ریشه هایش را بیرون آورد. معلم با سر به سمت درختی که به بلندی قد شاگرد بود اشاره کرد و گفت: حالا این یکی را بیرون بکش. پسر … ترک یا تغییر […]

مسئولیت خوشبختی من بر عهده کیست؟

مسئولیت خوشبختی من بر عهده کیست؟

  تا سالهای سال فکر می کردم که خانواده من مسئولیت خوشبختی من را بر عهده دارند. دائما منتظر بودم ببینم برای من چه کاری انجام می دهند. وقتی احساس کردم منطقی تر شده ام بخشی از مسئولیت زندگی و خوشبختی خودم را بر عهده گرفتم. چیزی حدود ۵۰ یا ۶۰ %. هنوز گوشهایم حساس بود که خانواده برایم چکار می کند. هنوز نگران آن ۴۰% سهم آنان در خوشبختیم بودم. غالبا درباره دغدغه های خودشان حرف می زدند. احساس ضعف و ناتوانی می کردم. چیزهایی که دوست داشتم را بدست نیاورده بودم چون فلانی فلان کار را کرد. نگران تصمیم ها و حرفهای دیگران بودم که آیا مسئولیت خود را در قبال زندگی من درست انجام می دهند یا […]

1 2