تمام مطالب دسته بندی : زبان بدن

مخاطب شناسی و تحلیل رفتار مخاطب

مخاطب شناسی و تحلیل رفتار مخاطب

نکته مهم در تحلیل رفتار مخاطب در مقاله قبلی درباره مخاطب شناسی صحبت کردیم. به برخی از علائم خشم، انتقاد یا احساس نا امنی اشاره کردیم. گفتیم که لازم است حواسمان به این علائم باشد. نکته مهمی که باید توجه کنیم این است که غالب اوقات رفتار و عکس العمل دیگران نتیجه رفتار ماست. از این رو لازم است که خود ما زبان بدن تهدید کننده نداشته باشیم. به عبارت بهتر با حالات خود به او احساس امنیت بدهیم. تحلیل رفتار خود بطور مثال با انگشت به کسی اشاره کردن حس منفی به وجود می آورد. اکثر مخاطبان از دیدن این حالت احساس تهدید می کنند. گویا نشان دهنده این جمله است که “این کار را بکن وگرنه …” همیشه […]

مخاطب شناسی برای سخنران، مدیر، معلم و … ۱

مخاطب شناسی برای سخنران، مدیر، معلم و … ۱

ایده ای که ده سال روی آن کار کرده بودم را با زبا بدن عالی و هیجان و اشتیاق فراوان تشریح می کردم. همه چیز خوب پیش می رفت. فقط یک نفر آن جلو نشسته بود که موجب دلهره ام می شد. او به شوخی هایم نمی خندید. بر سر چند مسئله مهم آشکارا به مخالفت سرش را تکان می داد. به نظر می رسید که پی در پی برای شمارش اشتباهات من چرتکه می انداخت. یکی دو نفری هم آن طرف تر دست زیر چانه زده و ظاهرا با دقت گوش می دادند. مخاطب شناسی به چه معنا است؟ افکار و عقاید ما در وهله اول در رفتار وکردار ما نمود پیدا می کند. قبل از اینکه زبان به […]

خواندن دست دیگران با رمزگشایی از اسرار زبان بدن

خواندن دست دیگران با رمزگشایی از اسرار زبان بدن

زبان بدن چه نقشی در روابط ما دارد؟ چگونه می توانیم رفتارهای خود را کنترل کنیم؟ چگونه پی به درونیات دیگران ببریم؟ چگونه نیت و قصد واقعی دیگران از ادای یک کلمه یا انجام یک رفتار را بدانیم؟ چگونه می توانیم روی دیگران نفوذ داشته باشیم؟ چه زمانی کالای خود را به مشتری ارائه کنیم؟ در جلسات رسمی و اداری چگونه رفتار کنیم تا نتیجه بهتری بگیریم. تبحر در خواندن اسرار زبان بدن مثل مهارت در بازی شطرنج و خواندن دست حریف است. زبان بدن چیست؟ این یک سوال اساسی است. ما با زبان های مختلفی مثل زبان فارسی و انگلیسی آشنا هستیم. زبان تخصصی هر رشته و زبان های دیگر کشورها را نیز ممکن است تا حدی بدانیم. شاید […]