مقاله45
 • مخاطب شناسی و تحلیل رفتار مخاطب

  نکته مهم در تحلیل رفتار مخاطب در مقاله قبلی درباره مخاطب شناسی صحبت کردیم. به برخی از علائم خشم، انت ...

 • مخاطب شناسی برای سخنران، مدیر، معلم و … ۱

  ایده ای که ده سال روی آن کار کرده بودم را با زبا بدن عالی و هیجان و اشتیاق فراوان تشریح می کردم. همه ...

 • خواندن دست دیگران با رمزگشایی از اسرار زبان بدن

  زبان بدن چه نقشی در روابط ما دارد؟ چگونه می توانیم رفتارهای خود را کنترل کنیم؟ چگونه پی به درونیات د ...

 • بیماری یبوست بیماری رایج امروزی و تغییر سبک زندگی

  بیماری یبوست که تو رسانه بحث میشد من رو یاد یک خاطره انداخت. تازه از راه رسیده بود. پنج سالی بود که ...

 • مدیریت خشم و اهمیت آن

  مدیریت خشم نیازی است که گاهی بخوبی احساسش کرده اید. بارها دیده اید که یک اتفاقی رخ می‌دهد. افراد حاض ...

 • مسئولیت پذیری عادتی است که به حس رهایی می انجامد

  دخترک گوش هایش را تیز کرده بود که ببیند والدین و برادر بزرگترش در مورد چه چیزی با هم صحبت می کنند. خ ...

 • عادت های قدرت آفرین چه عادت هایی هستند؟

  همینطوری که با شکم خالی و حسابی گرسنه کف اتاق دراز کشیده بود، داشت با خودش فکر میکرد که حالا من به ه ...

 • به تعویق انداختن برنامه ها، این مشکل مهم زندگی امروزی از کجا ناشی می شود؟

  یکی از مهمترین وظایف مغز ما این است که بقای ما را حفظ کند. به عبارت دیگر می توان گفت وظیفه او این اس ...

 • عادت ها ی نامناسب خود را بشناسیم و تغییر دهیم

  روزی معلمی عاقل و دانا که به همراه شاگر جوانش در جنگلی قدم می زد، در مقابل درختی کوچک ایستاد. استاد ...

 • آیا خجالتی بودن به معنای درونگرا بودن است؟

  درونگرایی و برونگرایی یکی از ویژگیهای شخصیتی ما آدم ها درونگرا بودن یا برونگرا بودن است. آدم های درو ...

 • نوشته‌های بیشتری را نمایش بده