کتاب جادوی واژگان

کتاب جادوی واژگان، راهنمای گام به گام استفاده از کلمات موثر برای ارتباط خوب با خود و دیگری است.

این کتاب چاپ انتشارات سخنوران است.

قیمت کتاب ۱۹۰۰۰ تومان است.

شماره جهت سفارش کتاب: ۰۹۳۸۲۱۵۰۴۶۹

 

کتاب جادوی واژگان