مخاطب شناسی و تحلیل رفتار مخاطب

مخاطب شناسی و تحلیل رفتار مخاطب

نکته مهم در تحلیل رفتار مخاطب در مقاله قبلی درباره مخاطب شناسی صحبت کردیم. به برخی از علائم خشم، انتقاد یا احساس نا امنی اشاره کردیم. گفتیم که لازم است حواسمان به این علائم باشد. نکته مهمی که باید توجه کنیم این است که غالب اوقات رفتار و عکس العمل دیگران نتیجه رفتار ماست. از ...
بیشتر بخوانید
مخاطب شناسی برای سخنران، مدیر، معلم و … ۱

مخاطب شناسی برای سخنران، مدیر، معلم و … ۱

ایده ای که ده سال روی آن کار کرده بودم را با زبا بدن عالی و هیجان و اشتیاق فراوان تشریح می کردم. همه چیز خوب پیش می رفت. فقط یک نفر آن جلو نشسته بود که موجب دلهره ام می شد. او به شوخی هایم نمی خندید. بر سر چند مسئله مهم آشکارا به ...
بیشتر بخوانید
خواندن دست دیگران با رمزگشایی از اسرار زبان بدن

خواندن دست دیگران با رمزگشایی از اسرار زبان بدن

زبان بدن چه نقشی در روابط ما دارد؟ چگونه می توانیم رفتارهای خود را کنترل کنیم؟ چگونه پی به درونیات دیگران ببریم؟ چگونه نیت و قصد واقعی دیگران از ادای یک کلمه یا انجام یک رفتار را بدانیم؟ چگونه می توانیم روی دیگران نفوذ داشته باشیم؟ چه زمانی کالای خود را به مشتری ارائه کنیم؟ ...
بیشتر بخوانید
بیماری یبوست بیماری رایج امروزی و تغییر سبک زندگی

بیماری یبوست بیماری رایج امروزی و تغییر سبک زندگی

بیماری یبوست که تو رسانه بحث میشد من رو یاد یک خاطره انداخت. تازه از راه رسیده بود. پنج سالی بود که ندیده بودمش. قرار بود دو روز مهمان ما باشد. وقتی شام خوردیم  آروم اومد پیش من و گفت آلو خشک یا انگور یا … دارید من لازم دارم. من خیلی متوجه نشدم دلیلش ...
بیشتر بخوانید
مدیریت خشم و اهمیت آن

مدیریت خشم و اهمیت آن

مدیریت خشم نیازی است که گاهی بخوبی احساسش کرده اید. بارها دیده اید که یک اتفاقی رخ می‌دهد. افراد حاضر در آن حادثه به شیوه های مختلف از خود عکس العمل نشان می دهند. ممکن است به خاطر نقشی که در آن حادثه دارند یا طرز فکر خود و یا … عکس‌العمل نشان دهند. اکنون ...
بیشتر بخوانید